TwojaSuma v1.94

Wersja rozwojowa
v1.94 64Bit.

Wersja rozwojowa TwojaSuma - zawiera błędy i niedokończone funkcje, które jednak w większości przypadków nie utrudniają kożystania z programu, a prawdopodobieństwo utraty wprowadzonych danych jest bardzo niskie.

UWAGA: Wymaga ustawienia zgodności z Windows XP oraz zaznaczenia opcji: Uruchom jako Administrator.

ZNANE BŁĘDY


 1. Brak spójnych i zrozumiałych opisów w podpowiedziach.
 2. Nieopracowane klawisze skrótów.
 3. Opisy i teksty nie są sprawdzone pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Mogą zawierać pomyłki, literówki oraz błędne tłumaczenia.
 4. Brak obsługi w wykresach okresu tygodniowego.
 5. Ustawienia programu nie funkcjonują - większość ustawień nie wpływa na działanie programu lub są nie zapamiętywane.
 6. Powiązania - w wypadku gdy podmiot nie posiada zdefiniowanego powiązania dwuklik na panelu powiązań blednie przenosi do powiązania ostatnio przeglądanego podmiotu z powiązaniami.
 7. Brak możliwości usunięcia podmiotu podczas jego edycji.
 8. Wybranie nowej notatki z menu górnego, powoduje przyporządkowanie notatce błędnego id uniemożliwiającego późniejsze jej usuniecie.
 9. Podczas wyboru transakcji z panelu szybki wybór nie następuje aktualizacja podmiotu.
 10. Podczas edycji transakcji i wyboru podmiotu z okna podmiotów nie są wyświetlane grupy podmiotów.
 11. Podczas edycji Cykli nie funkcjonuje lista dat indywidualnych, co uniemożliwia wprowadzanie indywidualnych, różnych od cyklu dat.
 12. Szukanie zaawansowane generuje błędne odnośniki do odnalezionych elementów.
 13. Przypomnienia generują puste listy cykli dodanych i cykli zakończonych.
 14. Usuwanie grupy podmiotów lub finansów może zostać zablokowane mimo że wszystkie przyporządkowane dane zostały usunięte.
 15. Podczas usuwania grup podmiotów lub finansów lista elementów blokujących nie wyświetla poprawnych danych.
 16. Po ponownym uruchomieniu programu, mimo sortowania wg. ostatnio ustawionych wyborów, przycisk "Data" jest nieaktywny - może to powodować mylną listę transakcji - np. wydaje się ze powinny być wyświetlane wszystkie transakcje, od początku wprowadzania a widać tylko 30 - dopiero po naciśnięciu "Data" i wyświetleniu panelu dat okazuje się że są to transakcje tylko z ostatnich 2 tygodni.
 17. Błędnie wyświetlane notatki blokujące usunięcie grupy notatek.
 18. Podczas wprowadzania powiązań możliwe jest wprowadzenie powiązania do "samego siebie" - winno to być niemożliwe.
 19. Podczas wyboru powiązania z okna nowego podmiotu na liście podmiotów do wyboru powiązania znajduje się "nowy podmiot" - który jest tymczasowym zapisem edytowanego podmiotu - winien być niewidoczny.
 20. Podczas wyboru banku z listy podmiotów - bank nie jest wprowadzany.
 21. Podczas usuwania podmiotu nie są usuwane wszystkie informacje: pozostają osierocone notatki oraz przyporządkowania do grup.

Adres

Wrocław 2009-2018
Finanse&Malczewski

DANE:

Oprogramowanie:
ib.av2.pl & Actum & AlanEr

Łącza

www.gotowereklamy.pl
www.av2.pl
www.gizy.pl

free html templates