how to develop your own website
Mobirise

TWOJA SUMA

- jest wygodnym i intuicyjnym systemem ewidencjonowania finansów na potrzeby indywidualnych odbiorców. Umożliwia łatwe rozeznanie się w pełnej sytuacji finansowej Firmy lub gospodarstwa domowego. W odróżnieniu od innych systemów TS daje możliwość dowolnego operowania i sortowania danych wg. wielu kryteriów. 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
GRUPY WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
TRANSAKCJE CYKLICZNE 
ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI 

MOŻLIWOŚCI MODUŁU FINANSOWEGO

Lista podstawowych możliwości obsługi finansów firmowych i domowych jakie daje TwojaSuma.

Grupy finansów -

 wszystkie wydatki i wpływy są przyporządkowywane do grup finansowych, ułatwiających późniejszą analizę wpływów i wydatków.

Przyporządkowanie do wielu grup -

wszystkie kwoty mogą być przyporządkowywane do wielu grup finansowych.

Obsługa transakcji cyklicznych – 

definiowanie i wprowadzanie transakcji powtarzających się cyklicznie.

Obsługa transakcji planowanych – 

możliwość wprowadzania i przypominania o nadchodzących transakcjach.

Wiele Kont –

możliwość definiowania wielu kont wewnętrznych i transferów miedzy nimi.

Belka Sortowania – 

umożliwiająca łatwe sortowanie listy kwot dając wgląd w finanse.

Belka Czasu – 

Belka Czasu – ułatwiająca wyszukiwanie kwot wg określonych dat.

Kwoty wg podmiotów – 

Kwoty wg podmiotów – możliwość wybrania transakcji dokonanych tylko z wybranymi podmiotami.

Kwoty wg grup –

możliwość wyboru transakcji przypisanych do wskazanych grup kwot.

Wykresy –

możliwość tworzenia wielu nakładających się wykresów na podstawie wskazanych transakcji.

Waga transakcji -

możliwość określenia w punktach ważności kwoty i sortowania wg tej wagi.

MOŻLIWOŚCI MODUŁU PODMIOTÓW

Możliwości zarządzania podmiotami oraz kontaktami i notatkami w aplikacji TwojaSuma.

Grupy Podmiotów –

możliwość przyporządkowania podmiotu do dowolnej zdefiniowanej grupy.

Przyporządkowanie do wielu grup –

każdy podmiot może zostać przyporządkowany do wielu grup.

Kontakty –

możliwość wprowadzania nieograniczonej ilości kontaktów dla jednego podmiotu.

Adresy –

możliwość wprowadzania wielu adresów dla jednego podmiotu oraz definiowania adresu głównego.

Powiązania –

możliwość tworzenia opisanych powiązań z innymi podmiotami.

Notatki indywidualne – 

możliwość tworzenia notatek dla poszczególnych podmiotów z opcją przypominania w danym dniu.

Notatki użytkownika -

Zakładka umożliwiająca wprowadzanie indywidualnych notatek z opcją przypominania.

Przypomnienia  notatek -

możliwość definiowania daty przypomnienia o notatce, umożliwiająca dodawanie terminów niezwiązanych z finansami.

GALERIA OKIEN 

Przykładowe okna aplikacji.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  • Aby zainstalować TS2009 na własnym komputerze należy pobrać plik SetupTS2009.exe i zapisać go w dowolnym katalogu własnego dysku twardego. Następnie dwukrotnie klikając na pliku uruchomić go i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami instalatora. 
  • UWAGA: Jeśli przy próbie uruchomienia na systemach Windows XP lub Windows ME wystąpi błąd, należy sprawdzić czy został wcześniej zainstalowany pakiet Microsoft FrameWrok2.0. Brak tego pakietu uniemożliwi uruchomienie 
  • Lista znanych błędów w TS2009, będących w trakcie poprawek, oraz błędów już poprawionych znajduje się na stronie Historia Wersji.
Adres

Wrocław 2009-2018
Finanse&Malczewski

DANE:

Oprogramowanie:
ib.av2.pl & Actum & AlanEr

Łącza

www.gotowereklamy.pl
www.av2.pl
www.gizy.pl